Archive | augusti, 2012

Vad är meningen med facket?

31 Aug

Tolv till sexton timmars arbetsdag, låg lön och hot om omedelbart avsked – Sverige på 1800-talet. Men också 2012. Det är de »osynliga« arbetarna som facket måste nå, anser författaren Rebecka Bohlin. Men där står LO och famlar.

När arbetarrörelsen växte fram under 1800-talets andra hälft, gjorde den det i protest mot långa arbetsdagar, sex dagars arbetsvecka, låg lön – för kvinnor ännu lägre – barn som måste jobba, hot om uppsägning, sänkt lön, avsaknad av kollektivavtal.

Det var då det.

Men det är också nu.

– För en del, säger Rebecka Bohlin som författat boken De osynliga – om Europas fattiga arbetarklass.

För nu, efter ett sekel av framgångar att luta sig mot, av miljoner fackliga möten, drösvis av undertecknade kollektivavtal och lagar som backar upp dem, av organisering och välutvecklad facklig struktur, står facket där och famlar efter en ny solidaritet, anser hon. Och ingenting kan tas för givet.

– I dag är allt hotat. Stressen tilltar, otryggheten ökar. En femtedel av servicesektorn står utan kollektivavtal.

Läs hela texten på arbetet.se

Publicerad  i tidningen Arbetets (tidigare LO-tidningen) artikelserie LO:s val – vinna eller försvinna, augusti 2012.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.