Archive | november, 2012

Tack Shora för Ur askan

20 Nov

Jag har nu äntligen läst Shora Esmailians bok Ur askan. När jag läst sista meningen tryckte jag spontant boken mot bröstet – det kändes som en bön av tacksamhet. Tack Shora för att du skrivit denna fantastiska bok! Vilket jobb du gjort! Vilken oerhörd journalistisk och politisk gärning! Vilket mod! Detta är den bok som berört mig starkast i mitt vuxna liv!
En annan bok som berörde mig oerhört starkt förra året var Malin Olofsson och Daniel Öhmans Matens Pris. Den fick – med rätta – stora journalistpriset. Jag hoppas och tror att du också får det, Shora, för det är du värd! Du belyser i din bok vår tids största fråga på ett sätt som jag aldrig sett förut. Du låter oss komma nära de människor som är klimatflyktingar, vi får följa med hem till mamman som tvingats bära sin funktionshindrade dotter på ryggen i 100 mil – och de umbäranden livet i slummen sedan innebär – du får oss att förstå sårbarhet som begrepp, vilket gör att dina kortfattade koncisa analyser blir oerhört starka. Jag vill citera ur boken:

”Innan man börjar diskutera hur tiotals miljoner klimatflyktingar ska kunna tas om hand och ges nya hem finns det en annan möjlighet att beakta. Om konsumtionen av fossila bränslen skulle fasas ut fullständigt ur världsekonomin under de kommande två, tre decennierna skulle de allra värsta, mest okontrollerbara effekterna av den globala uppvärmningen undvikas. Det mesta av Nildeltat skulle överleva. Glaciärerna i Pakistan skulle finnas kvar och monsunregnen i bästa fall stabiliseras.

Men det är inte åt det hållet utvecklingen går.”
Låt oss alla kämpa för detta! Din bok ger sorg, vrede och kamplust!
Jag vill, och kommer att, läsa den flera gånger!
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.