Archive | januari, 2014

Vill jag ha ett nytt jobb?

14 Jan

En aktuell rapport från Försäkringskassan visar att stress och annan psykisk ohälsa nu har blivit ett större ohälsoproblem än belastningsskador på jobbet. Jag skriver idag om frågan i en krönika för Arbetarrörelsens tankesmedja. Ur texten:

Vill jag ha ett nytt jobb?

Lite spännande verkar det ju …

Ganska ofta får jag, via olika mejllistor, tips på lediga tjänster. Jag dagdrömmer mig bort och inbillar mig att jag nog skulle bli utvald…

Påfallande ofta innehåller dock listan på krav en formulering i stil med: ”Du ska vara stresstålig.” Och här stannar jag upp. Vad skulle jag svara på det?

”Är jag stresstålig? Svar nej.

Vill jag utsätta mig för stress? Svar nej.

Är jag medveten om att alla arbetsgivare, enligt arbetsmiljölagen, är skyldiga att förebygga stress? Svar ja.

Vill jag arbeta för en arbetsgivare som medvetet åsidosätter arbetsmiljölagen? Svar nej. Så ni kan kasta min ansökan i papperskorgen!”

Eller så skulle jag formulera mig såhär:

”Om ni med kravet på stresstålighet menar att er personal vid tillfälliga oförutsedda händelser ska kunna prestera kvalificerat arbete på kortare tid än normalt – så är svaret ja. Men om ni undrar om jag tycker att det är normalt att efter en sådan akutsituation kasta mig över nästa arbetsuppgift utan tid för återhämtning, är svaret nej. Så om ni vill att er personal ska vara positivt inställd till att konstant hantera akuta problem utan att bry sig om egna raster, pauser eller annan återhämtning, kan ni alltså kasta min ansökan i papperskorgen.”

Ni märker att jag är irriterad.

Jag gillar inte att ordet stress används som om det vore något eftersträvansvärt. Anledningen är att jag vet att stressen i det svenska arbetslivet tilltar – och att detta blivit ett allt större problem.

Stress och utmattningsproblem står för en betydande del av den ökade långtidssjukskrivningen i Sverige. Stress har till och med gått om kategorin belastning som den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad ohälsa bland kvinnor, visar en ny rapport från Försäkringskassan. De drabbade betalar ett högt pris!

Men stress kostar även för arbetsgivaren, som riskerar dåligt rykte om många blir sjuka. Rekrytering av ny personal och introduktion är också en kostnad.

Mest kostar dock stressen för samhället. När regeringen räknade på arbetsbetingade långtidssjukskrivningar och stress år 2000, hamnade notan på 47 miljarder kronor. EU-kommissionen konstaterar att stress står för 50-60 procent av alla förlorade arbetsdagar inom unionen och genererar kostnader motsvarande fyra procent av EU:s budget.

Det låter med andra ord som att alla har något att vinna på att förebygga stress på jobbet. Företagen, de anställda, samhället, EU… Så varför är då arbetsgivare så måna om att de anställda ska vara ”stresståliga” att skriver ut det som ett krav i sina platsannonser?

Förklaringen är…

Läs hela texten på Arbetarrörelsens tankesmedja

Kom på Bit inte ihop! workshop

7 Jan

19/1: Feministiskt självförsvar och härskartekniker
omslag

Vi presenterar under denna workshop en sammanfattning av kvinnors villkor på arbetsmarknaden vad gäller, lön, karriär, arbetsmiljö och obetalt hemarbete. Vi jobbar dessutom med strategier och konkreta övningar för att hantera härskartekniker. Med utgångspunkt i feministiskt självförsvar varvar vi teoretiska presentationer diskussioner, fysiskt självförsvar och rollspel.

Tid 13.30–16.30 Plats Kulturhuset Kastanjen, Söndagsvägen 9, Hökarängen/Stockholm Kursavgift: 150 kr/ gång (stud: 100 kr). Instruktörer: Sara Berg och Rebecka Bohlin (författare till boken Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbetAnmälan:  kultur.stockholm@abf.se OBS! Kurserna riktar sig enbart till kvinnor. Sprid gärna via Facebook!

Detta är den första av en serie på sex workshops i Hökarängen utifrån boken Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet, i samarbete med ABF Stockholm.
Fokus, på samtliga träffar, ligger på att identifiera problem i sin egen jobbvardag (eller skola) och öva på att hantera dem. Kurserna innehåller kunskap om gällande arbetsrätt och konkreta övningar på att hantera såväl fysiska som verbala kränkningar på jobbet.

Kommande datum:
9/2: Stress – hur har du det på jobbet?
16/3: Kvinnors lön – rusta dig för lönesamtalet!
6/4: Sexuella trakasserier, hot och våld
11/5: Kvinna och ledare?
1/6: Förändra tillsammans!

Varje workshop är fristående. Du behöver alltså inte ha deltagit på den första för att kunna gå på den andra, osv. Inga förkunskaper krävs (men kursen riktas definitivt också till dig som tränat feministiskt självförsvar tidigare)!
Mer info om kommande workshops hittar du på bitinteihop.se

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.