Archive | juli, 2014

Hur har feminister sex?

25 Jul

 

En av höjdpunkterna på Nordiskt forum i Malmö var när Tiina Rosenberg frågade ut den amerikanska radikalfeministen Catherine MacKinnon och öppnade med den direkta frågan (texten är ett utdrag ur en artikel av mig publicerad i Amnesty press):

– Hur har en feminist sex? Jag har alltid velat fråga dig det.
Catharine MacKinnon nickar, och svarar småleende:
– Jag tror att jag måste göra dig besviken. Jag tycker inte att jag ska avgöra vad som är feministiskt sex, det vore fascistiskt. Människor utforskar sin sexualitet och måste var och en svara på den frågan. De försöker vara individer i ett hierarkiskt system och letar efter vägar ut ur det. Vi frågar: Är en jämlik sexuell relation möjlig i en ojämlik värld?
– Du verkar som kvinna och feminist i opposition. Det de flesta gör är att leva ut roller och manuskript som givits åt oss, för vissa fungerar det och för andra inte. Många letar efter en jämlik sexualitet att leva ut men den dåliga nyheten är att den jämlika rollen inte skriven för oss, då världen inte är jämställd. Det är ett kollektivt problem!

 

Den amerikanska juristen Catharine MacKinnon har sedan 1980-talet varit en stridbar feministisk aktivist och debattör i Nordamerika. Foto: Rebecka Bohlin

 

Catharine MacKinnon fick även frågan om queer-rörelsen kan ses som en fortsättning på radikalfeminismen och hon höll delvis med.
– Queer-rörelsen är inspirerad av den feministiska kritiken mot rigid sexualitet och stereotypa könsroller men delar av den rörelsen har tappat kontakten med det kvinnorörelsen startade och är snarare en akademisk utgångspunkt utan verklighetsförankring. Feminismen görs till en abstraktion i stället för att utgå ifrån kvinnors villkor i ekonomi, arbetsmarknad och samhälle.

Läs hela texten i Amnesty Press

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.