Archive | april, 2015

Dagens boktips: Medan jag var ung

3 Apr

hirdmanYvonne Hirdman är en fena på att fiska upp hisnande patriarkala citat ur historien. I hennes senaste bok, som jag skriver om i Flamman, fastnar jag främst för två exempel: En framtidsforskare som på 1980-talet får frågan om varför inga kvinnor intervjuats om framtiden svarar att det ju inte är intressant eftersom kvinnor är ”statiska”. Ett annat exempel kommer från ett kongresstal där arbetarrörelsen sägs trivas med sin arbetsfördelning: Männen tar hand om det politiska, kvinnorna om hemmet…

Hur vet en om känslan av underordning är verklig – eller bara en rent personlig, individuell upplevelse?

Ett sätt att söka svaret på den frågan är att läsa Yvonne Hirdman. Hennes senaste bok, självbiografin Medan jag var ung Ego-historia från 1900-talet (Ordfront) lägger en genusanalys över det egna livets sökande efter en plats i tillvaron, som ensamstående mamma och akademiker. Yvonne Hirdman berättar inte bara om sin egen känsla av litenhet, hon gestaltar det samhälle som tvingar fram kvinnors osäkerhet. Hon delar med sig av hur hon inte vågar fråga om de akademiska orden hon inte förstår, sin stegrande ångest, om tunghäftan som gång på gång uppstår i de mansdominerade samtalen och om hur förvägran att inneslutas i männens stödjande nätverk på universiteten så småningom leder till att hon blir en krigare för sin egen rätt till akademiska tjänster. Samtidigt är hon en del av byggandet av kvinnorörelsen och av att skriva arbetarrörelsens och kommunismens historia.

Gång på gång kallar Yvonne Hirdman sig själv för sur – och det är när hon är riktigt besk som hon är som bäst; när hon spyr galla över särartsfeminister och patriarkala traditioner. I bokens slutdel upprepar hon i korthet sitt förakt för den nya tidens queer-begrepp, men här är inte beskan lika skarp, snarare korthuggen och ofullständig. Kanske tur det…

Medan jag var ung bygger en feministisk bro bakåt. Andra har gjort det förut: Men medan till exempel Gunilla Thorgrens Grupp 8 & jag (från 2003) innebar en djupdykning i den feministiska rörelsens arkiv fokuserar Yvonne Hirdmans mest på sitt egna liv. Och eftersom genusperspektivet är lika naturligt närvarande för henne som sexet och cigaretterna, blir samhället – och rörelsen – förklarad i samma andetag.

Jag läser boken våren 2015 – en tid då 42 procent av cheferna på den svenska arbetsmarknaden är kvinnor. Men bland professorer är det fortfarande bara var femte som är kvinna. Varför?

Precis som i Hirdmans lysande historieskildring Genus Om det stabilas föränderliga former, innehåller Medan jag var ung vissa citat som sätter fingret på den pågående systematiska underordningen av i dag. Ett synliggörande som på köpet gör det lättare att förstå och hantera den egna ego-historian.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.