Archive | juni, 2015

Växande kritik mot Irlands abortlagar

23 Jun
SONY DSC

SONY DSC

Nu har mina reportage om den växande kritiken mot abortförbudet på Irland publicerats i Amnesty Press och Feministiskt Perspektiv. Irland genomgår en snabb liberalisering av samhället – och det som var fullständigt otänkbart för bara några år sedan ser ut att snart kunna bli möjligt. Ur texten i Feministiskt Perspektiv: Sinéad Corcoran tar mig med till ARC:s kontor som är litet och finns på en smal bakgata. På väggen bakom mötesbordet hänger en stor whiteboard fulltecknad med 50 namn. Organisationens aktivister ska ställa upp som ölförsäljare på en kommande musik-festival. De jobbar gratis för företaget Workers beer company, och i gengäld får ARC en donation som motsvarar vad deras löner skulle ha kostat. Det är sådana volontära insatser som betalar lokalhyran och ARC:s kampanjarbete. Organisationen har inga som helst bidrag. Men att hitta volontärer är inget problem. – Vi har mer än hundra personer på reservlistan till att jobba på den här festivalen, konstaterar Sinéad Corcoran. Hon ser också att fler och fler sluter upp i deras årliga Pro Choice-demonstrationer. Vi slår oss ner vid mötesbordet och Sinéad Corcoran berättar om ARC:s verksamhet: – Vi kampanjar för en folkomröstning, vilket krävs för att kunna ändra konstitutionen i fråga om abort, och vi ser ett kraftigt ökat stöd. En hel generation har vaknat upp! Organisationen har ett stort antal arbetsgrupper igång: – Vi har bland annat en mediagrupp, en juridisk grupp, en FN-grupp, gatuaktivister och en interaktiv konst-grupp. Vi har kampanjer mot myterna runt abort, just nu har vi en kampanj för att uppmärksamma censurerade böcker. Själv jobbar jag med att koordinera vårt kampanj-arbete och det är helt fantastiskt att se allt arbete som sker! ARC:s största problem är, enligt Sinéad Corcoran, att det finns en vilja att göra så mycket mer än de har tid och resurser till. – Vi behöver skapa mer bra informationsmaterial och sprida kvinnors erfarenheter. Stigmat runt abort är enormt! Tusentals reser, varför ska vi hålla tyst om detta, varför kan vi inte få abort här? Folk behöver veta mycket mer om effekten för kvinnor!

Läs hela texten i Feministiskt Perspektiv

Läs ett längre reportage om abortförbudet på Irland i Amnesty Press

Motståndet segrar…

1 Jun
SONY DSC

SONY DSC

I en värld av ökande klyfor, krig och elände är texterna om sociala rörelsers framgångar inte så väldigt många – men här kommer en. Läs om förändringen av Irland (ur en krönika i Flamman) – och låt dig inspireras!

Jag slår mig ner i mötesrummet på Glen (Gay + Lesbian Equality Network). Med bara tre veckor kvar till en folkomröstning om lika rätt till äktenskap är Tiernan Brady, policychef för ja-kampanjen Yes Equality, ganska stressad. Men han och hans kamrater har vind i seglen. De har samtliga riksdagspartier med sig i kampanjen – och den senaste opinionsundersökningen visade på 78 procent för ett ja.
Tiernan Brady säger, liksom precis alla andra jag intervjuar, att det är den katolska kyrkans fall som är den främsta förklaringen till att det irländska samhället förändrats. Efter att ett antal sexövergrepp avslöjats har kyrkan tappat sin attraktionskraft och människors värderingar har liberaliserats. Nu nöjer sig inte den irländska befolkningen med rätten för homosexuella att registrera partnerskap, från 2010, de folkomröstar om lika rätt till äktenskap. Och det blev ett ja.

Men kyrkans tillbakagång är inte den enda förklaringen till den stora förändringen av människors värderingar. Sociala rörelsers mobilisering, i paraplyorganisationer som förmått samla allt ifrån små feministiska grupper till fackföreningar, politiska partier och stora folkrörelseorganisationer, är en annan viktig förklaring.
Alla organisationer jag besöker sprudlar av aktivitet och Irland av i dag visar oss mycket konkret: Människor som organiserar sig väl och kräver förändring är svåra att stoppa.
Tillsammans är vi faktiskt starka!

Läs hela texten i Flamman

Läs min intervju med Tiernan Brady, publicerad i Amesty Press

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.