Kvinnor måste få jobba heltid

I tidskriften Feministiskt perspektiv skriver den brittiska professorn Jill Rubery – som riktar skarp kritik mot sina ekonom-kollegor när de blundar för diskrimineringen av kvinnor:

I dag har kvinnor 84,8 procent av mäns lön. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner utjämnas långsamt på den svenska arbetsmarknaden.

– En anledning till att lönegapet kvarstår är att ekonomer väljer att inte ta hänsyn till diskrimineringen av kvinnor, sade den brittiska professorn Jill Rubery, under ett Sverigebesök för en tid sedan.

I mitten av oktober gästade Jill RuberyStockholm, inbjuden av Nätverket Jämställda löner. Jill Rubery är professor i arbetsmarknadsekonomi och expert vidEuropean Work and Employment Centrevid University of Manchester och anses vara en av de mest inflytelserika sociologiskt inriktade ekonomerna i Storbritannien.

Jill Rubery menar att frågan om värdediskriminering, det vill säga en undervärdering av kvinnors arbete, måste upp på dagordningen om löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska kunna utjämnas helt.

Hon ser att undervärderingen tar sig olika uttryck:

• Lägre lön för samma effektivitet på samma jobb.

• Positionen är undervärderad, i relation till män med andra arbetsuppgifter på samma arbetsplats.

• En kvinnodominerad bransch är undervärderad jämfört med en mansdominerad bransch med samma utbildningsnivå. Tungt arbete ”är” byggarbete, inte att lyfta människor i vården. Detta synsätt kan kombineras med ”Florence Nightingale-effekten”: Inom vården jobbar de inte för lönen, de är glada för att ge omsorg.

En viktig anledning till att värdediskrimineringen inte kommer upp dagordningen i större utsträckning är enligt Jill Rubery att de flesta ekonomer utgår från att det finns skillnader i humant kapital och produktivitet som kan förklara löneskillnaderna.

– Ekonomer analyserar sällan lönegapet i termer av diskriminering. När varken utbildning eller erfarenhet förklarar löneskillnaden drar de till med begreppet ”omätt produktivitetsskillnad relaterat till familjeansvar”. Det innebär att individualisera problemet: Hon förväntar sig ingen karriär, hon väntar ju på en kommande föräldraledighet…

Jämställda löner

Nätverket Jämställda löner har som syfte att sammanföra expertkompetens, verka för utbyte av erfarenheter och skapa gemensamma referensramar mellan arbetsmarknadens parter, forskning, berörda myndigheter och andra aktörer på temat kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. De arrangerar seminarier och på sin hemsida samlar de rapporter, artiklar, aktuell forskning och rättsfall som rör lönediskriminiering.

Lön i Sverige

Medellönen för samtliga kvinnor var 26 700 kronor och för samtliga män 31 500 kronor år 2012. Det betyder 4 800 kronor per månad till männens favör.

De senaste åren har lönerna dock ökat mer för kvinnor än för män och för hela 2000-talet har kvinnors lön räknat i procent av männens lön ökat från 81,3 procent år 2000 till 84,8 procent år 2012. Minskningen av löneskillnaden går alltså i en långsam men till synes stabil takt. Bland arbetare ökar dock inte lönen snabbare bland kvinnor än bland män.

Källa: Lönerapport 2013, LO:s Arbetsmarknadsenhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *