Om de osynliga – leva med kronisk smärta som inte syns

Kronisk smärta i axlar och nacke

Kronisk smärta är något som en av tre svenskar upplever att dagligen lider av. Just kroniska smärtor är samhällets tredje mest kostsamma hälsoproblem, den främsta orsaken till förtidspension och det kostar ekonomin mer än 50 miljarder per år. Men, de som drabbas får inte tillräcklig med hjälp i form av smärtlindring och tas inte på allvar av omgivningen.

Kronisk smärta

Människor som lever med kronisk smärta ställs inför en daglig kamp mot fysisk smärta, psykiska problem och eventuellt ekonomiska påtryckningar när de inte kan arbeta till sin fulla kapacitet.

Blir inte tagna på allvar

Att uppleva att man inte får stöd av regeringen och diskrimineras, inte bedöms trovärdig av vänner, familj och arbetskollegor kan göra deras situation ännu svårare att klara av. Många drabbade stöter på stigma eller negativa attityder till det “osynliga” problemet.

Myndighetspersoner och läkare säger att jag inte ser sjuk ut, men hur kan de förstå vilken smärta jag dagligen får stå ut med? Kronisk smärta syns inte på utsidan, men det gör inte cancer alltid heller.

Anna

Flera av de osynligt sjuka säger även att läkare behandlar dem som narkomaner när de sökte smärtlindring, medan andra fick höra att deras smärta inte var så illa som de beskrev

Alternativ smärtlindring – medicinsk cannabis

För många som lever dygnet runt med smärta, innebär även medicinerna kraftiga biverkningar. Dessa biverkningar kan vara ganska invalidiserande i sig och överväldigande vill de ha tillgång till andra alternativ.

Länge har det diskuterats om huruvida medicinsk cannabis kan vara ett alternativ för att behandla smärta. I Sverige är detta dock för kontroversiellt att ens nämnas.

Samtidigt har man granskat den senaste forskningen om medicinsk cannabis för hantering av kronisk smärta. Många av rapporterna visade däremot att cannabisen inte hade någon effekt långsiktigt på kronisk smärta.

Medicinsk cannabis representerar en ny möjlighet att hjälpa till att behandla sin kroniska smärta. Människor som lever med kroniska besvär vill ha laglig tillgång, utan att känna sig som kriminella.

Träning som smärtlindring

Träningsbloggaren Fitnessfia betonar vikten av träning och rörelse för kronisk smärtlidring. Det kan tyckas kontraintuitivt, men för de flesta personer med kronisk smärta är styrketräning träning och vardagsmotion det bästa de kan göra.

Hon påpekar även att sjukgymnaster har den kunskapen att vägleda patienter genom ett utbildnings- och träningsprogram och för att passa patientens individuella behov. Hon har även själv satt ihop ett träningsprogram med kettlebell övningar.

Utöver att träna rekommenderar hon även att använda en massageboll på det drabbade området. Detta är något som ska undvikas om du har kraftig smärta. Lätt massage kan dock hjälpa för tillfället mot ont i nacken och rygg, men det är naturligtvis inget botemedel på problemet.

Sök hjälp

Har du stora besvär med din smärta bör du söka hjälp. Det kan kännas hopplöst men hjälp finns att få.

Lider du av kronisk smärta? Har du hittat sätt att lindra tillståndet? Anser du att regeringen borde vara mer stödjande för de drabbade?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *